12 253 mærker
4 987 700 brugermanualer
Download din manual, det er GRATIS! For bedst muligt at udnytte din WHIRLPOOL ADPU 5300 WH/ giver diplodocs dig muligheden for at dowloade adskillige dokumenter: brugervejledninger, brugs -og instruktions manual
Sponsor links


Brugsanvisning WHIRLPOOL ADPU 5300 WH - OPLYSNINGSSKEMA

Brugermanualer hjælper med at downloade brugerguide til WHIRLPOOL ADPU 5300 WH - OPLYSNINGSSKEMA

Sponsor links

WHIRLPOOL ADPU 5300 WH - OPLYSNINGSSKEMA: Download den komplette brugerguide (57 Ko)


Du kan også downloade disse produktrelaterede manualer:
WHIRLPOOL ADPU 5300 WH PRODUCT FICHE
WHIRLPOOL ADPU 5300 WH PROGRAM CHART
WHIRLPOOL ADPU 5300 WH PROGRAMKORT

Dette produkt kan på trods af det refererer til mærket WHIRLPOOL, være produceret af AMANA, BAUKNECHT, ESTATE, GLADIATOR, INSPERIENCE, JENN-AIR, KITCHENAID, MAGIC CHEF, MAYTAG, ROPER efter sammenlægninger eller navneskift.

Manual abstract: betjeningsvejledning WHIRLPOOL ADPU 5300 WH - OPLYSNINGSSKEMA

Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden.

vælg i så fald et program med standardlængde. Resultatet bliver bedst, hvis du åbner lågen efter endt program og venter 15 minutter med at tømme maskinen. tomatsovs kan for eksempel medføre misfarvning af plastdele. Det anbefales at anvende opvaskemiddel i pulverform, da det giver mulighed for lidt højere doser, som kan hjælpe til en bedre blegning. DK -7- Træk stikket ud af stikkontakten Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man trække stikket ud og lukke for vandhanen. kontakt derefter Service (se garantien). Inden man kontakter Service, skal man have følgende oplysninger parat: - beskrivelse af fejlen - type og model opvaskemaskine - servicenummeret (tallet står efter ordet Service på klæbemærket) placeret indvendigt til højre på lågen: Fejlfindingsoversigt Advarsler og generelle råd 1. Fjernelse af emballage og kontrol af indholdet Kontrollér, når emballagen er fjernet, om maskinen har lidt skade under transporten, og om lågen lukker korrekt. Sikkerhedsadvarsler - Denne maskine må ikke anvendes af børn eller funktionshæmmede personer, medmindre de overvåges af en ansvarlig person, så der kan garanteres for sikker brug af maskinen. Brug ikke den åbne låge som støtte, og undlad at sidde eller stå op på den. Luk for vandhanen, og tag tilløbs- og afløbsslangerne af, og lad herefter vandet løbe ud. CANCEL/Off-lampen blinker 6 gange - maskinen skal have stået i en temperatur på mindst 5° C i mindst et døgn. - Denne maskine er i overensstemmelse med EF-direktiv 2002/96/EF Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) Ved at sørge for korrekt bortskaffelse af dette produkt medvirker brugeren til at undgå negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden. Bortskaffelse af maskinen skal ske i henhold til gældende lokale regler for bortskaffelse af affald...
  Know our Partners   Ofte stillede spørgsmål   Kontakt Brugermanualer team   seneste søgninger
seneste tilføjelser
  Sitemap
Mærker der starter med A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Copyright © 2005 - 2012 - Brugermanualer - All rights reserved.
Specifikke mærker tilhører deres respektive ejere.